25/9/10

Οι παλιοί Αιγινήτες τη λέγανε "Σκοτεινή"

Οι παλιοί λέγαν το ποτάμι αυτό "Σκοτεινή", γιατί αν φούσκωνε "σκοτείνιαζαν" τα νερά του από την ορμή και δεν τα σταματούσε τίποτε. Εμείς το φράξαμε με μάντρες, δρόμους, σπίτια και αλαζονικά τοιχεία. Σήμερα (25/9/2010), για άλλη μια φορά μας εκδικήθηκε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: